PolishEnglishFrenchSpanish

CaNit saletra wapniowa

Bardzo łatwy w użyciu nawóz, łatwo rozpuszczalny w wodzie. Idealny do fertygacji i nawożenia dolistnego. Stanowi skuteczne źródło wapnia i azotu w uprawach ogrodniczych i rolniczych.

Saletra jest zalecana w zapobieganiu i likwidowaniu objawów chorób fizjologicznych, takich jak: sucha zgnilizna wierzchołkowa (pomidor, papryka), gorzka plamistość podskórna jabłek, itp.

Forma białe płatki
Wzór chemiczny 7Ca(NO3)2 x NH4NO3 x 12H2O
Zawartość Ca(NO3)2 79,0 %
Azot całkowity 15,2 %
Azot azotanowy 14,5 %
Azot amonowy 0,7 %
CaO rozpuszczalne 27,5 %
Ciężar nasypu 1,05 kg/dm3
pH 5,0 - 7,0 (roztwór 5 %)
Pakowanie worki polietylenowe 25 kg lub big-bag

Dawkowanie

Nawożenie dolistne:

  • drzewa i krzewy owocowe: 5 - 6 kg/ha w 600 - 1000 l wody, 4 - 8 zabiegów co 10 - 14 dni po wykształceniu zawiązków
  • truskawki: 3 - 4 kg/ha w 300 - 400 l wody w fazie wiązania i wyrastania owoców, 3 - 4 zabiegi co 7 dni
  • warzywa polowe: 2 - 5 kg/ha w 300 - 400 l wody, 3 - 4 zabiegi co 10 - 14 dni od fazy drugiego liścia lub 2 tygodnie po posadzeniu rozsady
  • warzywa pod osłonami: 0,4 - 1,4 kg na 1000 l wody i 0,04 % - 0,14 % w roztworach 100-krotnie stężonych
  • uprawy rolnicze: 4 - 6 kg/ha w 200 - 400 l wody, 3 - 4 zabiegi we wczesnych fazach rozwoju roślin

Fertygacja:

  • warzywa pod osłonami: roztwór o stężeniu 0,4 % - 0,6 %

Uwagi

  • Stosować niższe dawki nawozów dla młodszych roślin.
  • Unikać zabiegów przy dużym nasłonecznieniu.
  • Nie należy mieszać saletry wapniowej z nawozami zawierającymi siarczany, fosforany i w roztworach stężonych.

Saletra wapniowa stała

Saletra wapniowa płynna

Saletra magnezowa stała

Saletra magnezowa płynna

 

 

 

Czy wiesz że?

Magnez-wyższe plony

Wapń-większa odporność

Azot-szybszy wzrost